PRIVACYBELEID

 

PRIVACYVERKLARING
Ten behoeve van de activiteiten van De Kleine Ondernemers Coach worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. In deze Privacyverklaring lichten wij toe waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen. De Kleine Ondernemers Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ben je ervan bewust dat De Kleine Ondernemers Coach niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Contactgegevens
Sandy van Hees is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kleine Ondernemers Coach. Zij is te bereiken via info@dekleineondernemerscoach.nl.

Welke gegevens worden verwerkt
De Kleine Ondernemers Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar De Kleine Ondernemers Coach verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden en correspondentie terug in te zien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekleineondernemerscoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Kleine Ondernemers Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het sturen van gevraagde informatie;
 • Het sturen van een offerte of (concept)overeenkomst;
 • Het opvolgen van het offertetraject;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om jubilea of mijlpalen met je te kunnen vieren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • De Kleine Ondernemers Coach analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • De Kleine Ondernemers Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Kleine Ondernemers Coach neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kleine Ondernemers Coach) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden niet automatisch verwijderd. Je kunt te allen tijde het verzoek indienen om jouw gegevens te laten verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar info@dekleineondernemerscoach.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kleine Ondernemers Coach verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Kleine Ondernemers Coach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kleine Ondernemers Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekleineondernemerscoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Kleine Ondernemers Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kleine Ondernemers Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekleineondernemerscoach.nl.

Wijziging van deze Privacyverklaring
De Kleine Ondernemers Coach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd weet hoe De Kleine Ondernemers Coach persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacyverklaring is op 20 april 2020 voor het laatst gewijzigd.